بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
سخن روز

لطفا قبل از ارائه گزارش نهایی خود، مطالب موجود در پایان نامه/رساله  را با چک لیست زیر تطابق داده و به همراه پایان نامه/رساله خود تحویل دهید.

چک لیست پایان نامه/رساله
   1398/11/10 11:50    تعداد بازدید :  290


.IAUDA All rights reserved